Доставка БГ

Куриерски пликове от ПЕ

Плик за документи 235x132 mm

код: 21331 Цена: 66.46 лв с ДДС за кашон

Плик за документи 235x175 mm

код: 21351 Цена: 91.08 лв с ДДС за кашон

Плик за документи 175x132 mm

код: 21361 Цена: 57.85 лв с ДДС за кашон

Куриерски плик 25Х33+5 см

код: 2140 Цена: 70.35 лв с ДДС за кашон

Куриерски плик 25Х33+5 см, ReLDPE

код: 21401 Цена: 50.80 лв с ДДС за кашон

Куриерски плик 36Х45+5 см

код: 2141 Цена: 114.50 лв с ДДС за кашон

Куриерски плик 36х45+5 см, ReLDPE

код: 21411 Цена: 89.55 лв с ДДС за кашон

Куриерски плик 45Х55+5 см

код: 2142 Цена: 80.00 лв с ДДС за кашон

Куриерски плик 45Х55+5 см, ReLDPE

код: 21421 Цена: 66.275 лв с ДДС за кашон

Куриерски плик 16,5х23+3,5 см

код: 2143 Цена: 42.95 лв с ДДС за кашон

Куриерски плик 16,5х23+3,5 см, ReLDPE

код: 21431 Цена: 33.55 лв с ДДС за кашон

Куриерски плик 36Х45+5 LDPE 50 µм черен

код: 21477 Цена: 12.91 лв с ДДС за пакет

Куриерски плик 45Х55+5 LDPE 50 µм черен

код: 21487 Цена: 24.45 лв с ДДС за пакет

Куриерски плик 25Х35+5 LDPE 50 µм черен

код: 21497 Цена: 9.32 лв с ДДС за пакет

Пликове от Аеропол, 17x22,5+4 cm

код: 2160 Цена: 21.68 лв с ДДС за кашон

Пликове от Аеропол , 25x35+4 cm

код: 2161 Цена: 15.752 лв с ДДС за кашон

Пликове от Аеропол 20 x 30 cm

код: 2162 Цена: 18.435 лв с ДДС за кашон

Пликове от Аеропол 30 х 40 cm

код: 2163 Цена: 21.68 лв с ДДС за кашон

Пликове от Аеропол 35 х 50 cm

код: 2164 Цена: 19.20 лв с ДДС за кашон